Förlängd tavla i rum
Själformande materia
Bilden av oändligheten (front)
Bilden av oändligheten (side)
Celestografi #1
Veckande formtagande rörelse
Att fixera en form
Infinite Regress #1
Infinite Regress #2
Att vidröra Quiddity
Ljusbringaren
Mannens dröm: se utan att vara synlig
Kontaktpunkt med icke-vetande #1
Kontaktpunkt med icke-vetande #2
Synliggjord reflektion är bruten reflektion
Något tar form (i ett redan etablerat rum)
Ljusmoln
error: Content is protected !!