Principle of continuity / 2012
View all images


På en av avdelningarna för slutenvård, vid dagrummet intill ett korsande stråk, hänger Jean-Baptiste Bérangers fotografiska porträtt av såpbubblor. Ett speciellt möte i tid och rum sker mellan fotografiets medium och dess motiv, bubblan. Båda omfamnar ögonblicket, och skapar form som aldrig kommer tillbaka under exakt samma omständigheter. Bilden och bubblan är resultatet av speciella molekylära förutsättningar, där kemiska och fysikaliska egenskaper skapar magi av ögonblicket självt. Béranger fångar bubblans korta existens, ljussatt och fruset, ett mödosamt porträtterande av den mest diviga geometri man kan tänka sig, svår att belysa, och få att bestå.

Bubblan omfamnar ett litet rum i sin tunna sfär och bär nästan viktlös iväg sig själv mot sin plötsliga upplösning. Denna efemära form kan illustrera några av de mest komplexa fysikaliska lagar vi känner inom geometrin. Den tunna filmen av såpa påminner om kontinenter som flyter på ytan i en komplicerad dans av färger. Egentligen är bubblans väggar sammansatta av två lager såpmolekyler med ett lager vatten emellan – det är ljusvågornas reflektion mot såphinnorna i bubbelväggen som antingen förstärker eller släcker ut den optiska effekten av färg. Bubblan har en strävan – vilken form den än har från början vill den så snart som möjligt bilda en sfär – den mest yteffektiva konstruktionen. Bubbelgeometri visar att bubblan, nästan som ett intelligent väsen, genast finner den kortaste vägen och den mest självklara form som sammanhängande yta mellan begränsande ramar. Ibland förenas ytor på ett oväntat sätt av såpans sätt att skapa kontakt, som minnet som plötsligt slår en bana mellan ett rum och ett annat, ett tillstånd för länge sedan och en insikt i nuet, en tillfällig tunn korridor mellan medvetandets snäva ramar.

Béranger förmedlar en väg till minnen som nästan alla delar. Bubblor har alltid funnits, de kostar inget, de är ofarliga och lockar alla oavsett ålder, kön, bakgrund eller status. Lekens såpbubblor är korta stunder av magi, där de var och en svävande omsluter nuet.

error: Content is protected !!